MEDIJSKO-POLITIČKE ANALIZE
IZ PRAVNOG UGLA
TV DNEVNICI
TV POLITIČKE EMISIJE
ONLINE MEDIJI
KOMENTARI
MEDIJSKA I INFORMACIJSKA PISMENOST
FAKE & SPIN
(V)LAŽNE VIJESTI

ZAKON O PRISILNOM PRESAĐIVANJU ORGANA

IZDVAJAMO U skupštinskoj raspravi o Zakonu posebno se istakao šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović legendarnom izjavom: “Čovek kada umre, dakle tog momenta više nije vlasnik bilo čega, pa nije vlasnik ni svojih organa.” U tom slučaju mogao bi se doneti zakon po kojem sva imovina građana Srbije pripada državi, osim ako se građani tome pismeno ne usprotive. Dugo smo živeli u iluziji da smo vlasnici bar sopstvenih tela, ali naprednjaci su odlučili da nam razveju tu zabludu.