Foto: Ilustracija/Hayat.ba

Koalicija protiv zločina iz mržnje i govora mržnje osudila je nasilje i proizvoljna hapšenja migranata i izbjeglica u Sarajevu. Nakon zabilježenih napada privatnih sigurnosnih agencija, ponovio se još jedan slučaj policijske brutalnosti na ulicama Sarajeva, kojem je svjedočila uposlenica Mreže za izgradnju mira.

Desetog januara 2020. godine desio se slučaj policijskog nasilja nad četvoricom mladih migranata koji su mirno šetali u blizini Vijećnice kada su trojica policajaca istrčala iz policijskog auta i uz upotrebu sile odvukli migrante s trotoara u ulicu Zelenih beretki.

Dio ulice u koju su ih odvukli ne predstavlja saobraćajnicu, nego parking/dvorište iz kojeg se dalje ne može izaći. Svjedokinja je kontaktirala Policijsku upravu Stari Grad i prijavila nasilničko ponašanje policajaca.

Reakcija dežurnog službenika/ce je bila da je njena sreća što su policajci naišli, jer su ti migranti počinitelji krivičnih djela.

Na upit svjedokinje da li bi i nju pripadnici/ce policije tretirali na takav način da je počiniteljica krivičnih djela, dežurni službenik/ca je odgovorio/la „naravno da ne bismo“ nakon čega je svjedokinja događaja predala formalnu žalbu u Policijsku upravu Stari Grad.

Koalicija smatra da su policijski službenici, koji su uz upotrebu sile priveli migrante, prema Zakonu o policijskim službenicima Kantona Sarajevo izvršili povredu službene dužnosti za što je zakonom predviđena disciplinska odgovornost.

Krivična ili prekršajna odgovornost počinitelja za krivično djelo ili prekršaj ne isključuje disciplinsku odgovornost policijskog službenika ukoliko je učinjenje krivičnog djela ili prekršaja također i povreda službene dužnosti.

Također, upotreba sile policajaca prema migrantima koju ne bi upotrijebili prema ostalim građanima/kama Bosne i Hercegovine predstavlja kršenje Krivičnog zakona Federacije BiH koji propisuje da je krivično djelo iz mržnje predstavlja svako krivično djelo učinjeno zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjerskog uvjerenja, nacionalnog ili etničkog porijekla, jezika, invaliditeta, spola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta druge osobe”.

Koalicija zahtijeva od vlasti da pravilno istraže i procesuiraju taj kao i druge slične slučajeve nasilja policije i privatnih sigurnosnih agencija koji se događaju u Bosni i Hercegovini.

Pored toga, pozivali su nadležna ministarstva i međunarodne organizacije da osiguraju sigurne uvjete za boravak i kretanje migranata i izbjeglica u Bosni i Hercegovini, poštujući njihovo dostojanstvo i temeljna ljudska prava.

Članice Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje su: Asocijacija za demokratske inicijative, Centar za analizu medija i politike, Centar za mlade KVART, Civil Rights Defenders, Fondacija CURE, Fondacija Mediacentar Sarajevo, Inicijativa mladih za ljudska prava BiH, Otaharin, Omladinska novinska asocijacija u BiH, Sarajevski otvoreni centar, Udruženje BH novinari, Vijeće za štampu u BiH i Tuzlanski otvoreni centar.

Tagovi: