Fondacija Boris Divković organizirala je u Sarajevu trening u okviru projekta “Galerija uvreda – Zid srama u javnom diskursu”. Učesnici treninga bili su mladi iz sedam političkih stranaka, koje je okupio zajednički cilj da podignu svijest o nasilnom ekstremizmu, govoru mržnje i cyber bullingu.

O govoru mržnje u javnoj sferi, zloupotrebi medija i kako se boriti protiv govora mržnje na društvenim mrežama mladi su razgovarali s profesoricom na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Lejlom Turčilo.

Rasizam, seksizam, govor mržnje protiv manjina i odnosu toga s religijama bile su teme predavanje Alena Kristića, vanjskog saradnika Fondacije Boris Divković.

Na edukativnom treningu mladi su učili i kako se boriti protiv govora mržnje na digitalnim platformama, tražili primjere govora mržnje, ali i s pravnicima govorili o putu od ideje do zakonskog podneska.

Cilj projekta je naučiti sudionike o posljedicama negativnog korištenja online platformi i podići svijest o nasilnom ekstremizmu, govoru mržnje i cyber buling putem digitalne kampanje i edukacije.

Također, cilj je educirati mlade lidere i aktiviste i iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o važnosti borbe protiv nasilnog ekstremizma i naučiti razlike između slobode govora i govora mržnje.

Tagovi: