Foto: RFE

Kako bi se stvorilo sigurnije okruženje za pripadnike LGBTIQ zajednice, potrebno je raditi na zagovaranju poštivanja ljudskih prava ove marginalizirane grupe, te na senzibiliziranju javnosti i službenika u javnim institucijama, istaknuto je tokom javne diskusije „Mapiranje ljudskih prava u medijima sa fokusom na zaštitu prava LGBTIQ osoba“.

Predsjednik Udruženja BH novinara Marko Divković mišljenja je da se ljudskim pravima LGBTIQ osoba mediji bave manifestaciono ili incidentno i da bi urednici trebali raditi na povećanju broja medijskih sadržaja o pravima i interesima ove društvene grupe.

– Kad se radi o izvještavanju medija o ljudskim pravima marginaliziranih grupa, dio novinara se ponaša kao da se ne radi o ljudima koji imaju svoje potrebe, pa kreiraju medijske sadržaje na bazi senzacionalizma, šireći stereotipe i predrasude – smatra Divković.

Istraživanja o statusu ljudskih prava LGBTIQ osoba pokazuju da je više od 60 posto pripadnika ove zajednice doživjelo diskriminaciju, a da njih 83 posto nije prijavilo kršenje ljudskih prava, s obzirom na to da strahuju za svoju sigurnost i nemaju povjerenja u institucije.

Izvršna direktorica Tuzlanskog otvorenog centra Dajana Bakić kaže da LGBTIQ osobe još uvijek ne prijavljuju probleme s kojima se suočavaju zbog straha od autovanja jer bi morali da priznaju da su doživjeli diskriminaciju na osnovu rodnog identiteta, što je teško u homofobnom i patrijarhalnom društvu.

LGBTQ zajednica živi u strahu od diskriminacije i nasilja, kaže Bakić i naglašava da je važno da mediji toj problematici pristupaju profesionalno i objektivno, bez senzacionalizma i sa istraživačkim pristupom problemima i potrebama LGBT osoba.

Zoran Pelemiš iz Udruženja Vaša Prava BiH je mišljenja da svi društveni akteri trebaju dati veći doprinos promociji i zaštiti kako bi se ljudska prava počela poštovati u BiH u potpunosti.

Profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli Enes Osmančević ističe da mediji jesu promotori sistema društvenih vrijednosti, ali stari sistem koji je nekada važio je urušen i sada bh. zajednica nije u stanju da uspostavi neke nove vrijednosti.

Učesnici javne diskusije zaključili su da bi mediji trebali više izvještavati o konkretnim životnim pričama, uspjesima i problemima LGBTIQ osoba, poštujući standarde novinarske etike, kako bi profesionalnim i etičnim pristupom unaprijedili kvalitet medijskih sadržaja o toj temi.

Izvor: BH novinari

Tagovi: