Foto: thisismoney.co.uk

Međunarodna federacija novinara (IFJ) pokrenula je 25. novembra, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, kampanju sa ciljem ohrabrivanja medijskih organizacija i sindikata medija širom svijeta u borbi za iskorjenjivanje takozvanog online trolovanja novinarki koje su žrtve nasilja na društvenim mrežama i web sajtovima.

Online trolovanje usmjereno je ka ženama iz svih političkih, religijskih i etničkih grupa, a spol i seksualnost su među osnovnim uzrocima ovih napada, dok su novinarke posljednjih godina njihova sve češća meta.

Podrška kolega i vlasnika medija je često neadekvatna, a policija i pravosuđe prilično pasivni prema ovakvim slučajevima – to su ujedno razlozi zbog kojih je mali broj onih koje prijave napad, kažu iz Udruženja BH novinari.

Istraživanje koje je provela Međunarodna federacija novinara u toku 2018. godine pokazalo je da samo polovina žrtava online nasilja (53 posto) prijavi napad menadžmentu medija, sindikatu ili policiji, a da ništa nije urađeno u dvije trećine slučajeva.

Online trolovanje je zdravstveno i sigurnosno pitanje te medijska industrija mora tako da ga posmatra. Vlasnici medija imaju obavezu garantirati sigurnost uposlenicima na radnom mjestu, kao i snažan mehanizam novinarkama za prijavu i zaštitu od online nasilja.

Izvor: Udruženje BH novinari