Foto: AFP

Reporteri bez granica (RSF) podsjetili su da je Poljska pala za 30 mjesta u Svjetskom indeksu slobode medija od kada je na vlasti konzervativna stranka Pravo i pravda (PiS) za koju se očekuje da će pobijediti na parlamentarnim izborima sljedeće nedjelje, a na vlasti je od izbora 2015. godine.

U posljednje četiri godine ova vlada uzrokovala je mnoge glavobolje Evropskoj uniji, a više je puta bila u vijestima zbog svih mjera koje je usvojila ili najavila, a koje krše norme EU, uključujući mjere koje utječu na slobodu medija.

Kao rezultat, nakon šest upozorenja, Evropska komisija bila je primorana da u decembru 2017. godine prvi put u historiji EU primjeni član 7. Ugovora o Evropskoj uniji zbog ozbiljnog kršenja vrijednosti Unije.

– U praksi se čini da ništa ne može spriječiti konzervativnu vladu u odlučnosti da “ponovo pronađe“ Poljsku i ponovno učini medije „poljskim“ – ocijenila je šefica Odjela za Evropsku uniju i Balkan Pauline Adès-Mével.

Napomenula je da je sloboda medija bila je jedna od najvećih žrtava ovakve politike i uznemirujuće je vidjeti kako PiS pojačava sveobuhvatnu represivnu politiku prema medijima.

Javni mediji službeno su pretvoreni u „nacionalne medije“ u januaru 2016. godine i postali su dio vladine propagande neprestano hvaleći vladajuću stranku. Također, pritisak na neovisne medije neprestano raste.

Vladajuća stranka imala je namjeru donijeti poseban zakon za novinare i uvesti postupak odabira temeljen na odanosti stranci, a postoji bojazan da će ova stranka pobijediti i na izborima u nedjelju što će Poljsku čvrsto staviti u tabor evropskih autoritarnih režima.

Poljska je na 59. mjestu od 180 zemalja u Svjetskom indeksu slobode medija.

Izvor: Reporteri bez granica (RSF)