Foto: BH Novinari

Medijskoj zajednici, kao i institucijama vlasti je potrebna jedinstvena metodologija za evidentiranje i praćenje napada na novinare i svih drugih oblika ugrožavanja sigurnosti medijskih djelatnika, s fokusom na pravnu i pravosudnu zaštitu novinarskih prava i sloboda, uključujući i razvijanje državnih mehanizama za praćenje slobode medija u BiH, zaključak je skupa o temi „Mapiranje medijskih sloboda i kršenja novinarskih prava“, koju je organiziralo Udruženje BH novinari u Sarajevu.

Ovo udruženje namjerava razviti dugoročni  mehanizam evidentiranja, praćenja i izvještavanja o napadima na novinare sa setom indikatora koji će osigurati kontinuirano praćenje napretka u toj oblasti, te vršiti legitiman pritisak na pravosudne i državne institucije da odgovornije i efikasnije procesuiraju sve slučajeve kršenja zagarantiranih medijskih sloboda.

Također, metodologija će omogućiti analizu solidarne i pravne podrške žrtvama napada civilnog društva, nezavisnih institucija, međunarodnih i domaćih organizacija odgovornih za praćenje medijskih sloboda.

Koordinatorica Linije za pomoć novinarima Una Telegrafčić izrazila je potrebu da novinari kojima se krše ljudska prava, kao i predstavnici pravosuđa i institucija vlasti zajedno rade na ovoj metodologiji kako bi imali jedinstven pristup evidentiranju slučajeva kršenja novinarskih prava.

Šefica Odsjeka za informatičko-tehničku podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH Sanja Škuletić Malagić smatra da se novinari suočavaju s nizom problema i da je poštivanje njihovih prava na najnižem nivou, te da su monitoring i metodologija kao i druge aktivnosti u mapiranju napada na novinare ključne metode za poboljšanje statusa medijskih profesionalaca.

– Država ne raspolaže mehanizmima za evidenciju slučajeva kršenja prava novinara, tako da ni od onih 24 posto predmeta koji se riješe u korist novinara nismo u mogućnosti evidentirati koji su to predmeti. Činjenica je da sve naše baze podataka počivaju na informacijama i podacima koje evidentira Linija za pomoć novinarima – kaže Škuletić Malagić.

BH novinari posjeduju bazu podataka, ali se vrlo često dešava da se podaci, koje posjeduju BH novinari i druge nevladine organizacije ili pravosudne institucije, policija i državne institucije veoma razlikuju zbog drugačijeg kategorisanja slučajeva napada.

Generalna tajnica BH novinara Borka Rudić istaknula je da je jedinstvena baza podataka o napadima na novinare kao osnova za unaprjeđenje zakonskog okvira i rada institucija odgovornih za zaštitu sloboda i prava novinara u BiH.

– Da bismo imali jedinstvenu evidenciju i bazu podataka, neophodna je izrada metodologije koja će biti prihvaćena od svih aktera na polju zaštite novinara kao i kreiranje sistema razmjene informacija i zajedničkih akcija – smatra Rudić.

Naglasila je da ovaj skup dolazi u pravo vrijeme, a u kontekstu napada na novinare portala radiosarajevo.ba i da je ovaj događaj pokazao zašto je bitno da matična redakcija štiti napadnutog novinara i da sarađuje sa institucijama vlasti radi efikasne istrage o napadu i kažnjavanju počinitelja.

Sudionici debate su podržali inicijativu predstavnika pravosuđa da se tokom sudskih postupaka protiv napadača na novinare primjenjuju strožje kazne, predviđene postojećim krivičnim zakonima, prema napadačima i osobama koje ugrožavaju sigurnost novinara budući da se u ovakvim krivičnim djelima radi i o povredi sloboda i ljudskih prava.

Izvor: Udruženje BH novinari