Foto: MUP KS

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica razgovarao je s koordinatoricom u Udruženju BH novinari Unom Telegrafčić koja mu je predstavila projekat “Mapiranje medijskih sloboda i izvještavanje o poštivanju novinarskih sloboda”.

Telegrafčić je kazala da su ciljevi projekta, koji finansira Ambasada Njemačke u BiH, razvijanje metodologije, istraživanja i situacione analize o nasilju nad osnovnim novinarskim pravima, slobodi izražavanja i medijskim slobodama.

– Jedan od ciljeva je izrada jedinstvene metodologije u nadležnim institucijama kako bi u budućnosti imali tačne podatke o slučajevima verbalnih i fizičkih napada na novinare te podatke o drugim oblicima kršenja prava novinara. Udruženje će formirati međusektoralnu grupu u koju bismo željeli da se uključe i predstavnici MUP-a – dodala je Telegrafčić.

Katica je rekao da projekat koji provodi Udruženje BH Novinari ima njegovu punu podršku te da će u grupu delegirati predstavnike MUP-a KS.

– Sloboda medija i novinarstvo predstavljaju temelj demokratije i preduvjet za otvorenije, tolerantnije i uspješnije društvo – podvukao je Katica.

Naglasio je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo do sada, a i u budućnosti će, pružati punu podršku novinarima i štititi slobode i prava medijskih radnika jer sloboda medija kao jedan od načina izražavanja javnog mišljenja osnovno je ljudsko pravo ključno za razvoj demokratije.

Izvor: MUP Kantona Sarajevo

Tagovi: