Prijave za nagradu Evropske komisije Lorenzo Natali 2018, za novinare/ke koji izvještavaju o temama razvoja, otvorene su od 5. februara do 9. marta i to za štampane, online i audiovizulene medije.

Nagrada je namjenjena novinarima/kama koje/i izvještavaju o problemima kao što su iskorjenjivanje siromaštva, ekonomska, socijalna i ekološka dimenzija održivog razvoja.

Kako se prijaviti:

Novinari/ke se pozivaju da prijave svoj rad, bilo u štampanom, digitalnom, radio ili TV formatu. Detaljne informacije o specifičnim pravilima i kriterijumima dostupni su online.

Nagrada je ustanovljena 1992. godine u čast sjećanja na Lorenzo Natalija- borca za slobodu izražavanja, demokratiju, ljudska prava i razvoj, koji je inače bio i evropski komesar 12 godina.

Više informacija možete pronaći ovdje.

bhnovinari.ba

Tagovi: