Ljetni kamp CMDS-a (Center for media, data and society) održati će se od 26. 06. – 07.07. 2017. godine u Central European University-u u Budimpešti, Mađarska.

Glavni cilj ljetnog kampa je omogućiti sudionicima (istraživačima, novinarima, aktivistima, političarima, medijskim praktikantima, javnim zagovarateljima) duboko razumijevanje naravi novih odnosa moći te kako oni utječu na medije i novinarstvo. Nadalje, trening javnog zagovaranja, koji će im pomoći pri stvaranju progresivnijih medijskih politika i zakona u njihovim zemljama.

Sastanci će sadržavati kombinacije predavanja, grupnih rasprava, praktičnog djelovanja, kao i dva izleta u Budimpešti, zbog sastanaka s organizacijom angažiranom za ovaj posao. Kursevi će biti tematski organizirani tijekom dana; od velikih pitanja preko širokih konceptualnih prikaza sve do specifičnih, ciljanih tema i studija slučajeva, uključujući uvođenje u različite metode i tehnologije istraživanja. Stil predavanja će biti interaktivan.

Krajnji rok za aplikacije je 31.03.2017. godine.

Ostali ciljevi kampa jesu:

  1. Poticanje i promicanje istraživanja, znanosti i akademska predavanja o odnosima između vlasti, medija i novinarstva;
  2. Omogućiti sudionicima usavršavanje i praktične vještine izgradnje, da bi što bolje razumjeli politike i propise koje omogućavaju državno involviranje; te pomoći sudionicima da nauče i razmjenjuju strategije i taktike za utjecajne političke rasprave o ovim pitanjima;
  3. Osigurati forum za zagovaratelje politika, za aktiviste ljudskih prava, novinare i političare da bi razgovarali o strategijama u borbi protiv državnog involviranja;
  4. Osigurati forum sa znanjem, iskustvom i vještinama dijeljenja kampanja, alata, taktika i studija slučaja u domaćem, regionalnom i globalnom kontekstu, koje se odnose na medijske politike i novinarstvo;
  5. Stvoriti osnovnu grupu znanstvenika koja će raditi u ovom području te koja će njegovati svoj znanstveni interes i sposobnosti s ciljem buduće suradnje među fakultetima, sudionicima kampa, organizacijom i CEU-om;
  6. Stjecanje praktičnog iskustva za razvijanje strategija javnog zagovaranja za poboljšanje transparentnosti u procesu donošenja odluka i pravednosti u regulaciji medija;
  7. Razviti mrežu istraživača i praktikanata koji će biti angažirani na proučavanju i reagiranju na nepovoljne učinke državnog involviranja spram nezavisnih medija, novinarstva i novinara.

Detaljnije informacije o aplikaciji možete pronaći ovdje.

Tagovi: