Najnoviji rezultati istraživanja Centra za izborne studije pokazuju kako građani BiH nemaju povjerenja u izborni proces u našoj zemlji. Rezultati su pokazali kako su i dalje vodeće stranke u BiH Stranka demokratske akcije (FBiH) i Savez nezavisnih socijaldemokrata (RS).

Centar za izborne studije (CIS) predstavio je jučer rezultate istraživanja u vezi s navikama glasača u BiH. Riječ je o naručenom istraživanju koje su za CIS uradile istraživačke agencije, a koje se odnosi na septembar. Iz CIS-a ističu da su komparirali rezultate sa istim istraživanjem iz maja.

Politički analitičar Adnan Huskić rekao je kako su u oba vala istraživanja građani BiH naveli da su glasali na prošlim izborima održanim o oktobru 2014. godine.

“Podaci od 75 posto i 73 posto se mogu objasniti nesređenim biračkim spiskovima te još uvijek visokim brojem glasača iz inozemstva koji većinom ne glasaju. Što se tiče apstinenata, oni u oba ciklusa kao glavni razlog neizlaska na izbore ističu to da nemaju za koga glasati i da su svi isti”, rekao je Huskić.

Jedna četvrtina apstinenata (maj – 26 posto i septembar – 25 posto) smatra da njihov glas ne može ništa promijeniti, što je, kako navodi Huskić, paradoksalno ako se pođe od činjenice da se radi o četvrtini apstinenata, a to teoretski predstavlja glasačku masu od više od 200.000 osoba.

“Polovina građana BiH navodi da bi sigurno glasala ako bi se izbori održavali sljedeću nedjelju s time da je broj narastao sa 41,1 posto u maju na 50,3 posto u septembru, što je načelno očekivani trend”, kazao je Huskić.

Što se tiče uvođenja obaveznog glasanja znatno se povećao broj građana koji smatraju da je potrebno uvesti obavezno glasanje sa 48 posto u maju na 58 posto u septembru.

“Samo 11 posto građana ima potpuno povjerenje u izborni proces, dok 85 posto anketiranih nema dovoljno povjerenja ili uopće nema povjerenja. Također, tri četvrtine ispitanika smatra da je važno da se kandidati i političke stranke na lokalnim izborima bave relevantnim političkim temama”, istakao je Huskić.

Većina ispitanika u FBiH na septembarskom istraživanju odgovorila je da bi glasala za SDA (17 posto), DF (10 posto), SDP (8 posto) i HDZ BiH (6 posto).

Što se tiče Republike Srpske, prema rezultatima ankete trenutno najbolje stoje SNSD (22 posto), SDS (13 posto) i DNS (5 posto).

Huskić ističe da je komparacijom sa majskim istraživanjem uočljivo kako SDA gubi podršku s obzirom na to da je postotak u maju iznosio 20 posto, a isto važi i za SNSD koji je zabilježio ozbiljan pad jer je u maju imao 31 posto.

klix.ba