BABINI SAVJETNICI U DVIJE FOTELJE

CIN 25.05.2018 0

Fikret Abdić je svoje savjetnike postavljao na pozicije koje su nespojive sa njihovim funkcijama. Iako zakon to zabranjuje, niko ih zbog toga ne može ...

1 2 3 7