MEDIJSKO-POLITIČKE ANALIZE
IZ PRAVNOG UGLA
TV DNEVNICI
TV POLITIČKE EMISIJE
ONLINE MEDIJI
KOMENTARI
MEDIJSKA I INFORMACIJSKA PISMENOST
FAKE & SPIN
(V)LAŽNE VIJESTI

ZORBA DO GROBA

IZDVAJAMO Pouka koju Zorba daje Piscu, ili Anthony Quinn Alanu Batesu, spada u najvažnije koje čovjek može dobiti: nema te smrtno ozbiljne pameti koja se može mjeriti sa svetom ludošću života. To oslobađanje tijela kroz ples na ruševinama stvarnosti i to oslobađanje duha kroz smijeh nad srušenim snovima ima jedan jedini preduvjet: da čovjek ne zatvori svoje srce pred mogućnošću da susretne Zorbu, pa zvao se on Jorgos ili Aleksis, Anthony Quinn ili Željko Maganjić.