MEDIJSKO-POLITIČKE ANALIZE
IZ PRAVNOG UGLA
TV DNEVNICI
TV POLITIČKE EMISIJE
ONLINE MEDIJI
KOMENTARI
MEDIJSKA I INFORMACIJSKA PISMENOST
FAKE & SPIN
(V)LAŽNE VIJESTI

MEDIJI I NOVINARI: Kako kreirati javno mnijenje

IZDVAJAMO Zahvaljujući digitalizaciji i internetu svjedočimo brzome razvoju novih medija te novih oblika prikupljanja, komponiranja i raspačavanja vijesti. Redefiniraju se novinarstvo i novinari, živimo brze promjene, uključujući i evoluciju korisnika medija, postajemo globalno informacijsko društvo, Internet nema granica, osim jezičnih barijera. S jedne strane se pokretnim platformama ubrzava prikupljanje i raspačavanje vijesti, no s druge, te su vijesti počesto neprovjerene pa i lažne, fake news. Javni mediji bi svojim kadrovskim i tehničkim potencijalima mogli i trebali prednjačiti u korištenju novih medija i širenju provjerenih informacija.