BABINI SAVJETNICI U DVIJE FOTELJE

CIN 25.05.2018 0

Fikret Abdić je svoje savjetnike postavljao na pozicije koje su nespojive sa njihovim funkcijama. Iako zakon to zabranjuje, niko ih zbog toga ne može ...

NEMA KVORUMA ZA ČOVIĆEV PREDMET

CIN 13.03.2018 0

Nakon što je na dnevni red stavljen predmet za utvrđivanje sukoba interesa u slučaju Dragana Čovića, komisija u dva navrata nije mogla zasjedati zbog ...

NOVI SAVJETNIK LIDIJE BRADARE

CIN 18.02.2018 0

Lidija Bradara, predsjedavajuća Doma naroda PFBiH, imenovala je još jednog savjetnika koji ne ispunjava zakonske uvjete za tu po...

1 2 3 4 5