REFORMA BEZ OBAVEZE I KAZNE

CIN 17.10.2017 0

Ured koordinatora za reformu javne uprave je potrošio 8,5 miliona maraka za poboljšanje administracije. Međutim, BiH i dalje ima najneefikasni...

BRADARA I OSAM SAVJETNIKA

CIN 16.08.2017 0

Pet od osam savjetnika Lidije Bradare, predsjedavajuće Doma naroda PFBiH, ne ispunjava zakonske propise za imenovanje na te funkcije. Za njih ...

LAŽNI SMJEŠTAJ ZA DODATNU ZARADU

CIN 09.08.2017 0

Delegati Federalnog parlamenta su za dvije i po godine naplatili više od 825.000 maraka za: smještaj, odvojeni život od porodice i prevoz do kuće. Već...

POTICAJI ZA GAŠENJE STOČARSTVA

CIN 04.08.2017 0

Neuređeni sistem u oblasti poljoprivrede je omogućio zloupotrebe pri dodjeli poticaja u FBiH. Vlasti ni na koji način nisu zaštitile stočare pa oni il...

ALHEMIJA SA BIODIZELOM

CIN 13.06.2017 0

Uvoznici goriva su pronašli rupu u zakonu koja im je omogućavala da uvoze ogromne količine dizela pomiješanog sa biogorivom, a da pri tome nis...

1 2 3